KlantenPas

Algemene voorwaarden KlantenPas

Algemene voorwaarden
De servicepas kunt u alleen aanvragen als u eigenaar bent van een in Nederland geregistreerde auto, die niet geregistreerd is op naam van een bedrijf of leasemaatschappij. Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw aanvraag voor een servicepas niet te honoreren.

Aanvragen en technische inspectie
Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. kan de servicepas aanvragen nadat zij uw auto technisch heeft geïnspecteerd, vloeistoffen heeft bijgevuld en geconstateerde gebreken heeft verholpen. Daarom kunt u uw servicepas het beste aanvragen direct na het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt, APK, Vakantiecheck of Wintercheck. Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van in de bij servicepas inbegrepen diensten welke verband houden met onderhoud en/of reparatie kan Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. de kosten van deze diensten in rekening brengen.

Ingangsdatum
De ingangsdatum wordt door Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. in overleg met u bepaald.

Looptijd
Looptijd is een jaar tenzij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. nadrukkelijk anders aangeeft.

Aflevering
Uw gepersonaliseerde servicepas (klantenpas) wordt direct na goedkeuring aan u overhandigd of per post op het door u opgegeven Nederlandse adres bezorgd.

Geldigheid
De servicepas is alleen geldig bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V.. Uw servicepas is altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig. Van de servicepas en bijbehorende voordelen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden indien uw auto conform het fabriekvoorschrift wordt onderhouden bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V..

Betaling
De betaling kunt u contant of per PIN voldoen.

Beëindiging
De servicepas is altijd voorzien van een einddatum en loopt automatisch af. Ruim voor deze einddatum ontvangt u bericht over het aflopen dan wel opnieuw aanvragen van de klantenpas. Bij vroegtijdige beëindiging ontvangt u geen geld terug. De servicepas is niet tussentijds overdraagbaar.

Verloren of gestolen
Mocht u de klantenpas verliezen of mocht deze gestolen worden, dan kunt u bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. een nieuw exemplaar aanvragen. De administratiekosten voor het toesturen van een nieuwe kaart bedragen € 7,50. Omdat de klantenpas kenteken- en persoonsgebonden is, is de klantenpas niet te misbruiken door derden.

Zomer- en wintercheck
De zomer- en wintercheck zijn er om u in de gelegenheid te stellen uw auto voor de vakantie en/of winterperiode technisch te laten inspecteren zodat uw auto is voorbereid op de zomerse warmte, winterse kou en/of mogelijke andere weersomstandigheden. Met de servicepas kunt u deze controle gratis laten uitvoeren. Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden die voortvloeien uit een van deze controles worden niet vergoed.

Vloeistoffen bijvullen
Het bijvullen van motorolie, koel- en/of ruitenwisservloeistof is alleen gratis indien deze tussentijds en dus niet tijdens regulier onderhoud worden uitgevoerd. Bij verbruik van vloeistoffen als gevolg van een technisch mankement kan Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. eisen dat een reparatie wordt uitgevoerd alvorens het bijvullen van eerder genoemde vloeistoffen gratis aan te bieden. De kosten voor deze noodzakelijke reparatie worden niet vergoed.

Bandenreparatie
Bandenreparatie omvat het herstellen, indien technisch mogelijk, van een tubeless band door middel van plugreparatie van buitenaf. De kosten van banden, het vervangen van banden en ventielen, het balanceren van wielen en het uitlijnen van de wielen dan wel het gehele voertuig zijn niet inbegrepen.

Lampjes
Het vervangen van lampjes evenals de kosten van de lamp zijn uitsluitend gratis buiten het uitvoeren van onderhoud en voor de volgende type lampjes: H1, H4, H7, 5 watt, 21 watt, 21/5 watt en kentekenlampjes. Het vervangen van onder andere xenon-, neon-, led-, dag- en interieurverlichting zijn daarom uitgesloten. Het verhelpen van overige defecten aan de verlichting van uw auto zijn niet gedekt.

APK-controle
De servicepas geeft u recht op één gratis APK-controle per jaar bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V.. De APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en afmeldkosten

Team bosch car service

Uw auto is bij Bosch Car Service in goede handen